AoV trở thành điều phối viên của EPTIS tại Việt Nam

Ngày 26/09/2014, EPTIS đã gửi thư chúc mừng và công nhận AoV là điều phối viên quốc gia (National coordinator) của EPTIS tại Việt Nam. Với vai trò mới này, AoV sẽ thay mặt EPTIS thực hiện các công việc liên quan tới Thử nghiệm Thành thạo tại Việt Nam.

Thử nghiệm Thành thạo với sự ưu việt của nó đã và đang là hình thức kiểm soát và đảm bảo chất lượng được nhiều phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn lựa chọn. Từ nhiều năm trước đây, các đơn vị cung cấp dịch vụ thử nghiệm thành thạo đa phần cung cấp chương trình cho các đối tượng khách hàng là các phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn trong nước, thông tin về các chương trình thử nghiệm thành thạo của các đơn vị này và sự tham gia của các phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn nước ngoài đều rất hạn chế. Nguyên nhân chính của những hạn chế này chủ yếu do rào cản ngôn ngữ, lĩnh vực thử nghiệm/hiệu chuẩn đơn giản chưa đáp ứng nhu cầu, chi phí vận chuyển cao, khó khăn do phải khai báo các thủ tục hải quan (customs obstacles) và quan trọng hơn cả là thiếu thông tin tổng hợp về các chương trình.

Với sự phát triển của công nghệ thông tin, quá trình toàn cầu hóa và sự tăng trưởng mạnh mẽ trong nhu cầu về thử nghiệm thành thạo, các tổ chức cung cấp dịch vụ thử nghiệm thành thạo đã ý thức và chủ động hướng tới việc cung cấp dịch vụ cho mọi đối tượng khách hàng cả trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, nhu cầu tìm kiếm nhanh thông tin trên một nền cơ sở dữ liệu tin cậy thông qua một phần mềm thông minh vẫn rất cần thiết. Hệ thống cơ sở dữ liệu sẽ giúp cho các tổ chức cung cấp dịch vụ thử nghiệm thành thạo quảng bá chương trình, các phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn có địa chỉ tin cậy để tìm kiếm thông tin cho nhiều lĩnh vực khác nhau. 

Năm 1998, Hệ thống thông tin về Thử nghiệm Thành thạo Châu Âu - EPTIS ra đời với sự tham gia của 16 tổ chức nằm trong khối liên minh Châu Âu. Đây là kết quả của phiên họp nằm trong chương trình khung SMT4-CT98-8002 “Hệ thống thông tin và đánh giá chất lượng các chương trình Thử nghiệm Thành thạo”. EPTIS hoạt động dưới sự bảo trợ của Liên minh Châu Âu EU và hỗ trợ bởi Hiệp hội các tổ chức công nhận Châu Âu – EA (European cooperation for Accreditation), EUROLAB và EUROCHEM. Mục tiêu của EPTIS là phổ biến thông tin về các chương trình Thử nghiệm Thành thạo cho các bên quan tâm bao gồm các phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn, các tổ chức công nhận, cơ quan thẩm quyền nhằm tạo cơ sở đáp ứng nhu cầu về dịch vụ thử nghiệm thành thạo tốt hơn, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong việc đảm bảo chất lượng thử nghiệm trong các phân tích và xét nghiệm, hỗ trợ hoạt động đánh giá công nhận và quản lý trong và ngoài nước.

EPTIS hiện đang được điều hành bởi Viện nghiên cứu vật liệu và thử nghiệm, Cộng hòa Liên bang Đức (BAM). Thông tin về các chương trình thử nghiệm thành thạo của EPTIS chính thức được quảng bá rộng rãi trên mạng internet vào tháng 3 năm 2000.

Hiện nay, EPTIS đã có khoảng 40 đối tác trên toàn thế giới. Hệ thống cơ sở dữ liệu của EPTIS hiện tập hợp khoảng 2100 chương trình thử nghiệm thành thạo của 270 đơn vị cung cấp chương trình và hàng tháng có khoảng 2600 người dùng thông qua tài khoản do EPTIS cung cấp. 

 Tổ chức hoạt động của EPTIS

EPTIS có một Ban chỉ đạo (Steering Committee - SC), các điều phối viên (Co-ordinating Organizations – CO), các nhà tài trợ (Supporting Organizations – SO) và một Ban thư ký (Central Secretary - CS). Ban chỉ đạo là cơ quan chịu trách nhiệm hướng dẫn hoạt động và định hướng phát triển tổ chức, Ban chỉ đạo sẽ thực hiện chỉ định Ban thư ký, các điều phối viên mới và lựa chọn tổ chức tài trợ. Ban chỉ đạo bao gồm đại diện của các  điều phối viên và các tổ chức tài trợ.

EPTIS làm việc dựa trên một hệ thống các điều phối viên CO tại các nước sở tại hoặc vùng kinh tế (xem danh sách các điều phối viên của EPTIS tại đây). Điều phối viên giúp EPTIS tập hợp, thẩm tra chất lượng và cập nhật các chương trình thành thạo trên địa bàn quản lý. Đồng thời với vai trò là người đại diện của EPTIS, các điều phối còn có nhiệm vụ hỗ trợ nhà cung cấp dịch vụ thành thạo trong việc đăng tin chương trình lên hệ thống và giải đáp các thắc mắc và quảng bá các thông tin khác liên quan tới mạng lưới. Điều phối viên thường là những tổ chức công nhận, cơ quan thẩm quyền, các tổ chức cung cấp thử nghiệm thành thạo hay phòng thử nghiệm.

Các tổ chức tài trợ - SO: là các tổ chức quan tâm tới thử nghiệm thành thạo. Các tổ chức này sẽ trợ giúp về mặt ý tưởng hoặc tài chính trong hoạt động của EPTIS. SO có quyền tham gia hội nghị thường niên hàng năm, có quyền bỏ phiếu và ý kiến của SO sẽ là một trong các cơ sở để ban chỉ đạo xem xét quyết định các vấn đề.

Ban thư ký – CS: nhiệm vụ của ban thư ký thường được thực hiện bởi 1 tổ chức điều phối có đủ kinh nghiệm, năng lực và nguồn lực.

Thông tin chi tiết về cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ của từng đơn vị có thể tham khảo tại đây.

Ngày 26/09/2014, EPTIS đã gửi thư chúc mừng và công nhận AoV là điều phối viên quốc gia (National coordinator) của EPTIS tại Việt Nam. Với vai trò mới này, AoV sẽ thay mặt EPTIS thực hiện các công việc sau:

- Định kỳ cập nhật dữ liệu các chương trình thử nghiệm thành thạo của các tổ chức tại Việt Nam đã đăng ký chương trình trên hệ thống dữ liệu của EPTIS;

- Cập nhật các đăng ký mới;

- Trả lời các câu hỏi liên quan đến EPTIS cho các đối tượng có liên quan;

- Thiết lập kênh thông tin liên lạc với các nhà cung cấp thử nghiệm thành thạo mới;

- Hỗ trợ việc phổ biến và quảng bá EPTIS;

- Hợp tác và hỗ trợ Ban thư ký;

- Thông báo cho Ban thư ký các vấn đề với các phần mềm hoặc các vấn đề khác.

Với mong muốn đưa dịch vụ thử nghiệm thành thạo của Việt Nam ra thế giới đồng thời hỗ trợ các phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn hoặc các bên liên quan tại Việt Nam tìm kiếm các chương trình thành thạo phù hợp với nhu cầu của mình nhằm ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ thử nghiệm thành thạo, AoV mong muốn nhận được sự hợp tác cũng như sự góp ý của các cơ quan thẩm quyền, tổ chức công nhận, các đơn vị cung cấp dịch vụ thử nghiệm thành thạo, phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn … tại Việt Nam để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Mọi thông tin về EPTIS, mong muốn đăng ký chương trình trên EPTIS cũng như tìm kiếm chương trình thử nghiệm thành thạo theo nhu cầu xin vui lòng liên hệ:

Phòng Thử nghiệm Thành thạo (Proficiency Testing Department – PTD)

 Tổ chức Công nhận Việt Nam (AoV)

Địa chỉ: Phòng 406 – Tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh - Tương Mai – Hoàng Mai – Hà Nội

Tel.: (+84-4) 2213 6935  Fax: (+84-4) 36343449

Email: ptd@aov.vn              Website: http://aov.vn

 

hit counter

 

Tin tức liên quan