AoV nhận chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17043

Ngày 29/7/2014, Hiệp hội công nhận các phòng thử nghiệm Hoa Kỳ (A2LA) đã gửi thư thông báo và chúc mừng Tổ chức Công nhận Việt Nam (AoV) đã chính thức được A2LA công nhận là đơn vị cung cấp chương trình thử nghiệm thành thạo phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17043:2010

Thử nghiệm thành thạo (Proficiency Testing) là một trong những công cụ quan trọng được các cơ quan công nhận, các cơ quan quản lý nhà nước và khách hàng sử dụng để đánh giá năng lực và chất lượng kết quả thử nghiệm của các phòng thử nghiệm, phòng xét nghiệm và phòng hiệu chuẩn (sau đây gọi tắt là phòng thí nghiệm - PTN), đồng thời cũng giúp các phòng thí nghiệm kiểm soát chất lượng trong hoạt động của mình và sử dụng kết quả để chứng minh năng lực kỹ thuật đối với các bên quan tâm.

Ở Việt Nam, hoạt động thử nghiệm thành thạo đang được tổ chức bởi một số phòng thí nghiệm và các tổ chức có liên quan. Các đơn vị cung cấp dịch vụ thử nghiệm thành thạo ở Việt Nam cũng như trên thế giới đều sử dụng tiêu chuẩn ISO/IEC 17043 làm chuẩn mực áp dụng nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ của mình. Ở Việt Nam, các đơn vị cung cấp dịch vụ đều công bố áp dụng tiêu chuẩn này, tuy nhiên chỉ một số ít đơn vị được đánh giá công nhận. Với mong muốn cung cấp tới khách hàng dịch vụ thử nghiệm thành thạo chất lượng cao đồng thời khẳng định năng lực và uy tín của mình, ngay từ khi định hướng cung cấp dịch vụ, AoV đã xây dựng hệ thống quản lý và vận hành các chương trình thử nghiệm thành thạo của mình đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17043:2010 và định hướng xin công nhận quốc tế của các tổ chức công nhận uy tín trên thế giới.

Ngày 04 – 06/6/2014, Hiệp hội công nhận các PTN Hoa Kỳ đã tổ chức đoàn đánh giá công nhận tại Văn phòng của AoV sau khi hoàn tất quá trình đánh giá hồ sơ ban đầu. Trong suốt thời gian đánh giá, AoV đã nhận được nhiều góp ý tích cực từ phía đoàn đánh giá. Tuy phát hiện được một số điểm không phù hợp, các chuyên gia vẫn đánh giá cao năng lực tổ chức và năng lực kỹ thuật của AoV trong việc tổ chức và vận hành các chương trình Thử nghiệm Thành thạo.


 Chuyên gia đánh giá A2LA đánh giá công nhận ISO 17043     Đoàn chuyên gia A2LA chụp ảnh lưu niệm với AoV

Tiếp thu ý kiến của chuyên gia A2LA và khắc phục triệt để các điểm chưa phù hợp được các chuyên gia chỉ ra trong cuộc đánh giá, ngày 29/07/2014, AoV chính thức được A2LA công nhận là tổ chức cung cấp các dịch vụ thử nghiệm thành thạo phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17043:2010. Các lĩnh vực, chỉ tiêu được công nhận và chứng chỉ công nhận của AoV đã được đăng tải trên website của A2LA.

Chứng chỉ công nhận ISO 17043 của AoV

Được công nhận ISO/IEC 17043 là một bước tiến quan trọng của AoV nhằm thực hiện định hướng cung cấp dịch vụ khoa học công nghệ chất lượng cao mà lãnh đạo và toàn thể nhân viên Tổ chức Công nhận Việt Nam AoV cam kết hướng tới.

Thông tin chi tiết về các chương trình và đăng ký chương trinh thử nghiệm thành thạo của AoV xin liên hệ:

Phòng Thử nghiệm Thành thạo (Proficiency Testing Department – PTD)

Tổ chức Công nhận Việt Nam (AoV)

Địa chỉ: phòng 406 – Tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh – Phường Tương Mai – Hoàng Mai – Hà Nội

Tel.: (+84-4) 36622015 Ext.:42, 46, 47       Fax: (+84-4) 36343449

Email: ptd@aov.vn              Website: http://aov.vn/

Tin tức liên quan