Tổ chức Công nhận Việt Nam AoV

Giới thiệu về dịch vụ Thử nghiệm thành thạo của AoV

Thử nghiệm thành thạo

Thử nghiệm Thành thạo là đánh giá việc thực hiện các phép thử trên cùng một mẫu bởi hai hay nhiều phòng thử nghiệm theo các điều kiện định trước nhằm đánh giá khả năng thực hiện phép thử đó của phòng thử nghiệm (ISO/IEC 17043:2010). 

Đơn vị tổ chức sẽ phân phối mẫu thử nghiệm thành thạo đến các phòng thử nghiệm tham gia. Các phòng thử nghiệm phân tích mẫu đã nhận và gửi kết quả về đơn vị tổ chức; sau đó, đơn vị tổ chức sẽ thực hiện phân tích thống kê và đánh giá kết quả phân tích mẫu PT của các Phòng thử nghiệm tham gia. Cuối cùng, phòng thử nghiệm nhận lại báo cáo phân tích thống kê để xem xét và khắc phục sai lỗi (nếu có).

  

                                                  Lợi ích của thử nghiệm thành thạo

 Thử nghiệm Thành thạo là một trong các phương thức nhằm đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm (QC). Tham gia thử nghiệm thành thạo góp phần đánh giá và giám sát việc thực hiện phép thử hoặc phép đo cụ thể của phòng thử nghiệm. Việc phân tích kết quả thử nghiệm thành thạo góp phần xác định những yếu tố tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến chất lượng thử nghiệm, từ đó phòng thử nghiệm đề ra những phương án khắc phục hoặc cải tiến phù hợp. Đạt kết quả tốt khi tham gia các chương trình thử nghiệm thành thạo sẽ cung cấp bằng chứng độc lập, khách quan chứng minh độ chính xác trong các kết quả thử nghiệm đối với các bên quan tâm.

 

Hiện nay, yêu cầu về việc tham gia thử nghiệm thành thạo được các cơ quan công nhận ISO/IEC 17025:2005 và ISO/IEC 15189:2012 cũng như các cơ quan chỉ định (cơ quan thẩm quyền tại Việt Nam) đặc biệt chú trọng. Nhiều tổ chức công nhận và tất cả các cơ quan chỉ định yêu cầu phòng thử nghiệm phải tham gia thử nghiệm thành thạo và có kết quả đạt trước khi đăng ký xin công nhận. Tổ chức Công nhận Việt Nam - AoV quy định các phòng thử nghiệm đã được công nhận trong chu kỳ công nhận 04 năm phải tham gia thử nghiệm thành thạo mỗi chỉ tiêu tối thiểu 01 lần và có kết quả đạt.

 

Đơn vị tổ chức thử nghiệm thành thạo (PT provider) 

 

Đơn vị tổ chức hay nhà cung ứng thử nghiệm thành thạo phải là một tổ chức độc lập có trách nhiệm và vai trò trong việc xây dựng, vận hành chương trình. Đơn vị tổ chức thử nghiệm thành thạo phải áp dụng ISO/IEC 17043:2010 hoặc các tiêu chuẩn khác tương đương và được công nhận bởi một cơ quan công nhận.

Ngày 29/07/2014, Tổ chức Công nhận Việt Nam (AoV) đã chính thức được Hiệp hội Công nhận các Phòng thí nghiệm Hoa Kỳ (American Association for Laboratory Accreditation - A2LA) công nhận là đơn vị cung cấp chương trình thử nghiệm thành thạo phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17043:2010 (chứng chỉ số 3633.01  và phạm vi công nhận ISO 17043) trở thành đơn vị thứ hai của Việt Nam được công nhận tiêu chuẩn này. Đây là bước tiến quan trọng của AoV nhằm hướng đến mục tiêu cung cấp một hệ thống các chương trình thử nghiệm thành thạo chất lượng, uy tín, đầy đủ các chỉ tiêu cơ bản của tất cả các lĩnh vực. Tin vui này cũng mang đến lựa chọn mới cho các phòng thử nghiệm trong quá trình tìm kiếm một dịch vụ chuyên nghiệp, liên tục và nhanh chóng, đáp ứng tối đa yêu cầu của khách hàng, cơ quan công nhận và cơ quan chỉ định về mặt chất lượng và thời gian.

 

Cùng với việc được công nhận ISO/IEC 17043:2010, AoV đã đăng ký và được chấp nhận là thành viên của Ủy ban Thử nghiệm thành thạo thuộc Hiệp hội công nhận Phòng thí nghiệm Châu Á - Thái Bình Dương (APLAC PT committee). Ngày 26/09/2014, Tổ chức Thông tin Dịch vụ Thử nghiệm Thành thạo Châu Âu (EPTIS) đã gửi thư chúc mừng AoV trở thành điều phối viên quốc gia (National coordinator) của EPTIS tại Việt Nam.

 

Chính sách của AoV đối với dịch vụ TNTT

 

AoV luôn luôn hướng tới sự “Công bằng - Chính xác – Chuyên nghiệp - Khách quan” đối với mỗi chương trình thành thạo do AoV cung cấp.

 

                                                              Cam kết Lãnh đạo

 - Đảm bảo tạo mọi điều kiện để Ban tổ chức chương trình TNTT hoạt động độc lập, khách quan;

 

- Không can thiệp vào quá trình tổ chức thử nghiệm thành thạo, không gây áp lực về tài chính hay bất kỳ quyết định mang tính bất lợi nào với nhân viên tham gia hoạt động Thử nghiệm thành thạo nhằm mục đích làm sai lệch kết quả chương trình do AoV cung cấp.

 

- Mọi đối tượng khách hàng đều có quyền tham gia nếu chứng minh được họ có đủ năng lực và tuân thủ các quy định của AoV. Khách hàng có quyền đề nghị bổ sung các chương trình TNTT do AoV tổ chức, khiếu nại, phàn nàn, yêu cầu xem xét lại đối với các kết quả chương trình thành thạo của AoV;

 

- Phí tham dự các chương trình do AoV tổ chức phải được công khai trên website công ty hoặc gửi tới các khách hàng trước khi thực hiện chương trình thành thạo. Phí tham dự như nhau với mọi đối tượng khách hàng.

 

- Quá trình tổ chức dựa trên nguyên tắc phân phối ngẫu nhiên, không có sự ưu tiên trong quá trình tổ chức.

 

 

Bảo mật, công bằng, chuyên nghiệp và chất lượng trong quá trình tổ chức

 

- Tất cả các nhân viên trước khi làm việc cho Công ty phải ký cam kết bảo mật theo quy trình tuyển dụng và đào tạo;

 

- Tất cả các hồ sơ khách hàng, bao gồm đơn đăng ký của khách hàng, báo cáo kết thúc chương trình TNTT, mã số kết quả của khách hàng TNTT được cam kết bảo mật tuyệt đối. Chỉ những người liên quan hoặc người thừa hành công vụ theo quy định của pháp luật mới được tiếp cận các hồ sơ đó; 

- Cung cấp tối đa các chương trình theo yêu cầu của khách hàng;

 

- Đảm bảo chính xác về mặt thời gian;

- Đảm bảo chất lượng mẫu thử nghiệm thành thạo;

- Trong trường hợp hủy chương trình, AoV có trách nhiệm hoàn trả chi phí tham dự cho khách hàng;

- Tuân thủ các quy định về sử dụng logo công nhận cũng như các quy định khác có liên quan của các tổ chức công nhận ISO/IEC 17043 cho AoV.

 Thông tin chi tiết về các chương trình và đăng ký chương trình thử nghiệm thành thạo của AoV xin liên hệ:

 

Phòng Thử nghiệm Thành thạo (Proficiency Testing Department – PTD)
Tổ chức Công nhận Việt Nam (AoV)
Địa chỉ: Phòng 406 – Tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh
Tương Mai – Hoàng Mai – Hà Nội
Tel.: (+84-4) 36622015 Ext.:42, 46, 47
Fax: (+84-4) 36343449
Email: ptd@aov.vn              Website: http://aov.vn

 

 

Phiếu đăng ký tham dự TNTT (tải về)

Tin tức liên quan