Kế hoạch đào tạo

 

Tổ chức Công nhận Việt Nam kính gửi đến Quý Doanh nghiệp/Tổ chức kế hoạch đào tạo năm 2015. Quý Doanh nghiệp/Tổ chức vui lòng tải tài liệu đính kèm ở cuối bài viết để có thông tin về các khóa đào tạo và phí đào tạo.

   TỔ CHỨC CÔNG NHẬN VIỆT NAM

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM 2015

 1. Các khoá đào tạo Phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005

 

STT

Nội dung đào tạo

Số ngày

Ngày/tháng

5

6

7

8

9

10

11

12

  1.  

Nhận thức chung về tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005

02

7÷8

 

 

 

 

8÷9

 

 

2.

Xây dựng hệ thống tài liệu theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005

02

 

12÷13

 

 

19÷20

 

 

 

3.

Đánh giá nội bộ Phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005

02

 

 

17÷18

 

 

 

14÷15

 

4.

Ước lượng và công bố độ không đảm bảo đo cho phòng thử nghiệm/ hiệu chuẩn

03

 

 

 

17÷19

 

 

 

25÷27

5.

Hiệu chuẩn nội bộ trong phòng thí nghiệm

02

 

 

 

12÷13

 

 

 

10÷11

6.

Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của Phương pháp

01

 

 

 

 

 

8÷9

 

 

7.

Chuyên gia đánh giá/chuyên gia đánh giá trưởng PTN theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005

05

 

 

 

 

 

14÷18

 

 

 

2. Các khóa đào tạo phòng xét nghiệm Y tế theo tiêu chuẩn ISO 15189:2007

 

STT

Nội dung đào tạo

Số ngày

Ngày/tháng

5

6

7

8

9

10

11

12

  1.  

Nhận thức chung về tiêu chuẩn ISO 15189:2012

02

3÷4

 

 

 

 

13÷14

 

 

2.

Xây dựng hệ thống tài liệu theo tiêu chuẩn ISO 15189:2012

02

 

8÷9

 

 

17÷18

 

 

 

3.

Đánh giá nội bộ Phòng xét nghiệm Y tế theo tiêu chuẩn ISO 15189:2012

02

 

 

17÷18

 

 

 

14÷15

 

4.

Đảm bảo chất lượng hoạt động xét nghiệm (Nội kiểm và ngoại kiểm)

03

 

 

 

 

 

 

 

23÷24

5.

Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của Phương pháp

01

 

 

 

 

 

10÷11

 

 

6.

Chuyên gia đánh giá/chuyên gia đánh giá trưởng PXN theo tiêu chuẩn ISO 15189:2012

05

 

 

 

 

 

 

 

23÷27

 

3. Các khóa đào tạo hệ thống quản lý chất lượng theo chương trình nhượng quyền của tổ chức đào tạo quốc tế IRCA

 

STT

Nội dung đào tạo

Số ngày

Ngày/tháng

5

6

7

8

9

10

11

12

  1.  

Khoá đào tạo chuyên gia đánh giá/ chuyên gia đánh giá trưởng đoàn theo tiêu chuẩn SO 9001:2008

IRCA Auditor/Lead Auditor Training Course (IRCA Reg. No. A18021)

05

 

 

 

 

9÷13

14÷18

 

 

2.

Khoá đào tạo chuyên gia đánh giá/chuyên gia đánh giá trưởng đoàn theo tiêu chuẩn ISO 9001/TS 16949

IRCA ISO 9001/TS 16949 Auditor/Lead Auditor Variant Course (IRCA Reg. No. A18021)

05

 

 

 

 

 

 

 

16÷20

3.

Khoá đào tạo chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý môi trường

IRCA Environmental Management Systems Auditor Conversion Training Course (IRCA Reg. No. A12654)

03

 

 

 

 

 

21÷25

 

 

4.

Khoá đào tạo chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý an toàn, sức khoẻ nghề nghiệp.

IRCA Occupational Health & Safety Management Systems Auditor Conversion Training Course (IRCA Reg. No. A16834)

03

 

 

 

 

 

 

11÷15

 

5.

Khoá đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ (Tích hợp các hệ thống quản lý).

IMS (Integrated Management System) Internal Auditor Course

03

 

 

 

 

 

9÷11

4÷6

 

 

 4.Đào tạo theo nhu cầu của cơ sở:

Ngoài các khóa đào tạo định kỳ của AoV, Quý Tổ chức/Doanh nghiệp có thể đề nghị AoV tổ chức đào tạo theo nhu cầu của cơ sở.

 Nội dung, thời gian và địa điểm đào tạo:Theo nhu cầu của cơ sở.

Kinh phí: 20.000.000/ngày/dưới 50 học viên

 (Phí trên đã bao gồm: Tài liệu đào tạo, chứng chỉ, toàn bộ chi phí ăn ở, đi lại của chuyên gia và thuế VAT 5%)

Cơ sở đăng ký đào tạo theo nhu cầu vào biểu mẫu “Phiếu đăng ký đào tạo theo nhu cầu” và gửi đến AoV theo  địa chỉ:

Tổ chức Công nhận Việt Nam – Phòng 406 tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

Điện thoại: 04 2213 6935/ 04 3662 2015       Fax: 04 36343449         Email: rd@aov.vn         Website: www.aov.vn

 

Kế hoạch đào tạo năm 2015 kèm Phiếu đăng ký đào tạo (tải về)