Kế hoạch phát hành mẫu tháng 04/2017

Ban Thử nghiệm thành thạo Vinalab - PT2 xin thông báo kế hoạch phát hành mẫu thử nghiệm thành thạo tháng 04/2017, cụ thể như sau:

CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 4

TT

Mã số

Tên chương trình

Chỉ tiêu

Loại chương trình

Phí tham dự

Ngày gửi mẫu

Lĩnh vực Hóa học

1

VPT.2.5.17.01

Chỉ tiêu chất lượng phân bón

Độ ẩm

Định lượng

3.500.000

03/05

Hàm lượng Nitơ tổng số

Hàm lượng P2O5

Hàm lượng K2O

Hàm lượng S

Hàm lượng Cacbon Hữu cơ tổng số

Hàm lượng Axit Humic

Hàm lượng Axit Fulvic

2

VPT.2.5.17.03

Chỉ tiêu chất lượng trong thực phẩm khô

Protein

Định lượng

3.500.000

15/05

Béo

Xơ thô

Muối (NaCl)

Cacbon hydrat

Tro tổng số

Tro không tan

Chỉ số peroxide

3

VPT.2.5.17.05*

Kim loại trong nước

Asen

Định lượng

4.000.000

03/05

Cadimi

Kẽm

Đồng

Magie

Canxi

Sắt

Chì

Mangan

Thủy ngân

4

VPT.2.5.17.09

Chỉ tiêu chất lượng trong nước chấm

Hàm lượng Nito toàn phần

Định lượng

3.000.000

03/05

Hàm lượng Nitơ axit amin

Hàm lượng Nitơ amoniac

Độ axit

Hàm lượng muối NaCl

5

VPT.2.5.17.96

Chất lượng thuốc bảo vệ thực vật

Mancozeb

Định lượng

Từ 1-4 chỉ tiểu: 2.000.000 VNĐ/chỉ tiêu

Từ 5 chỉ tiêu trở lên: 10.000.000 VNĐ

08/05

Propineb

Cypermethrin

Validamycin A

Abamectin

Emamectin benzoate

Cymoxanil

Hexaconazole

Lĩnh vực Sinh học

1

VPT.2.6.17.07*

Vi sinh trong sản phẩm động vật

E.coli

Định lượng (CFU/g)

3.000.000

03/05

2

VPT.2.6.17.08*

Vi sinh trong sản phẩm động vật

Salmonella

Định tính

3.000.000

03/05

3

VPT.2.6.17.10

Vi sinh trong sản phẩm động vật

Clostridium perfringens

Định lượng (CFU/g)

3.000.000

03/05

4

VPT.2.6.17.19

Vi sinh trong thủy sản

V.parahaemoliticus

Định tính

3.000.000

03/05

5

VPT.2.6.17.40

Vi sinh trong thực phẩm

Staphylococci dương tính với coagulase (S.aureus và các loài khác)

Định lượng
(CFU/g & MPN/g)

3.000.000

03/05

6

VPT.2.6.17.41

Vi sinh trong nước mặt

TPC, E.coli, Coliform, Fecal Coliform

Định lượng (CFU &MPN)

3.000.000

24/04

Tin tức liên quan