Kế hoạch phát hành mẫu tháng 05/2017

Ban Thử nghiệm thành thạo Vinalab - PT2 xin thông báo kế hoạch phát hành mẫu thử nghiệm thành thạo tháng 05/2017, cụ thể như sau:

CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 5

TT

Mã số

Tên chương trình

Chỉ tiêu

Loại chương trình

Phí tham dự

Ngày gửi mẫu

Lĩnh vực Hóa học

1

VPT.2.5.17.15

Chỉ tiêu chất lượng trong sữa bột

Hàm lượng protein

Định lượng

3.000.000

22/05

Hàm lượng chất béo

Hàm lượng tro tổng số

Độ ẩm

Độ axit

Photpho

Canxi

2

VPT.2.5.17.50*

Kháng sinh trong thủy sản

Chloramphenicol

Định lượng

3.000.000

29/05

3

VPT.2.5.17.58

Phân tích hàm lượng aflatoxin trong thức ăn chăn nuôi (ngũ cốc)

Aflatoxin B1

Định lượng

3.000.000

29/05

Aflatoxin B2

Aflatoxin G1

Aflatoxin G2

Aflatoxin tổng

4

VPT.2.5.17.93

Kháng sinh trong sữa

Tetracycline

Định lượng

3.000.000

29/05

Chlortetracycline

Oxytetracycline

Lĩnh vực Sinh học

1

VPT.2.6.17.11

Vi sinh trong sản phẩm động vật

Enterobacteriaceae

Định lượng (CFU/g)

3.000.000

29/05

2

VPT.2.6.17.15*

Vi sinh trong thủy sản

E.coli

Định lượng (CFU & MPN)

3.000.000

29/05

3

VPT.2.6.17.23

Vi sinh trong sữa bột

Staphylococci dương tính với coagulase (S.aureus và các loài khác)

Định tính

3.000.000

29/05

4

VPT.2.6.17.27

Vi sinh trong thức ăn chăn nuôi

Salmonella

Định tính

3.000.000

29/05

5

VPT.2.6.17.32

Vi sinh trong sữa

Enterobacteriaceae

Định lượng (CFU & MPN)

3.000.000

29/05

6

VPT.2.6.17.42

Vi sinh trong thủy hải sản

TPC, E.coli, Coliform
Enterobacteriaceae

Định lượng (CFU & MPN)

3.000.000

29/05

Tin tức liên quan