Kế hoạch phát hành mẫu tháng 06/2017

Ban Thử nghiệm thành thạo Vinalab - PT2 xin thông báo kế hoạch phát hành mẫu thử nghiệm thành thạo tháng 06/2017, cụ thể như sau:

CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 6

TT

Mã số

Tên chương trình

Chỉ tiêu

Loại chương trình

Phí tham dự

Ngày gửi mẫu

Lĩnh vực Hóa học

1

VPT.2.5.17.04

Chỉ tiêu chất lượng trong sữa đặc có đường

Hàm lượng chất khô

Định lượng

3.000.000

22/06

Hàm lượng chất béo

Độ axit

Protein

Đường sacaroza

Canxi

2

VPT.2.5.17.08

Kim loại trong sữa

Asen

Định lượng

4.000.000

22/06

Cadimi

Chì

Thủy ngân

Thiếc

3

VPT.2.5.17.10

Chỉ tiêu chất lượng dầu thực vật

Chỉ số peroxide

Định lượng

2.000.000

22/06

Chi số acid

4

VPT.2.5.17.24*

Chỉ tiêu chất lượng trong thức ăn chăn nuôi

Protein

Định lượng

4.000.000

22/06

Nito amoniac

Tro tổng số

Tro không tan trong HCl

Béo

Độ ẩm

Phospho

Canxi

NaCl

Leucomalachite green

5

VPT.2.5.17.53*

Kháng sinh trong thủy sản

Nitrofurans (AOZ)

Định lượng

3.000.000

29/06

Nitrofurans (AMOZ)

6

VPT.2.5.17.57

Kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi

Tetracycline

Định lượng

3.000.000

29/06

Chlortetracycline

Oxytetracycline

7

VPT.2.5.17.96

Chất lượng thuốc bảo vệ thực vật

Metalaxyl

Định lượng

Từ 1-4 chỉ tiểu: 2.000.000 VNĐ/chỉ tiêu
Từ 5 chỉ tiêu trở lên: 10.000.000 VNĐ

19/06

Buprofezine

Alpha-cypermethrin

Imidacloprid

Deltamethrin

Fipronil

Tebuconazole

Fenoxaprop-p-Ethyl

               

 

 

 

Tin tức liên quan