[Hóa] VPT.2.5.17.96"Chỉ tiêu chất lượng thuốc bảo vệ thực vật - Tháng 09"

Thông tin chi tiết kế hoạch và thời gian tổ chức chương trình Thử nghiệm Thành thạo VPT.2.5.17.96 "Chỉ tiêu chất lượng thuốc bảo vệ thực vật " tháng 09/2017

Ban Thử nghiệm thành thạo Vinalab - PT2 xin thông báo kế hoạch chi tiết chương trình Thử nghiệm Thành thạo VPT.2.5.17.96, cụ thể như sau:

 1. Tên chương trình: Chỉ tiêu chất lượng thuốc bảo vệ thực vật
 2. Mã chương trình: VPT.2.5.17.96
 3. Nền mẫu: Thuốc bảo vệ thực vật
 4. Chỉ tiêu phân tích:  Propiconazole, Buchtalor, Atrazine, Chlorantraniliprole, Themithoxam, Profenofos, Pretilachlor
 5. Phương pháp thử nghiệm: Phòng thí nghiệm tự lựa chọn phương pháp để tiến hành thử nghiệm, nên ưu tiên sử dụng phương pháp thường ngày.
 6. Thời gian:    

  ·         Thời hạn mẫu được gửi đi (dự kiến):                                    05/09/2017

  (Thời gian vận chuyển: 1-2 ngày tùy địa điểm)

  ·       Thời hạn nhận phiếu kết quả (muộn nhất):                             16/10/2017

  ·         Thời hạn ban hành báo cáo sơ bộ (muộn nhất):                      20/11/2017

  ·         Thời hạn ban hành báo cáo kết thúc (muộn nhất):                   30/12/2017

Sau khi nhận được mẫu, đề nghị các đơn vị hoàn thiện “Phiếu thông tin nhận mẫu” và gửi về Vinalab - PT2 qua email hoặc theo đường bưu điện theo địa chỉ:

Phòng Thử nghiệm Thành thạo - Tổ chức Công nhận Việt Nam (Vinalab-PT2)

Phòng 406 - tầng 4 - tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh

Tương Mai - Hoàng Mai - Hà Nội

ĐT: (84-4) 2213 6935 - Email: ptd@aov.vn

Trân trọng cảm ơn,

Ban Thử nghiệm thành thạo - Vinalab-PT2.

Phiếu thông tin nhận mẫu.

Phiếu kết quả.

Tin tức liên quan