[Hóa] VPT.2.5.18.172 "Chỉ tiêu chất lượng phân bón hỗn hợp NPK"

Thông tin chi tiết kế hoạch và thời gian tổ chức chương trình Thử nghiệm Thành thạo VPT.2.5.18.172 "Chỉ tiêu chất lượng phân bón hỗn hợp NPK" tháng 05/2018

Ban Thử nghiệm thành thạo Vinalab - PT2 xin thông báo kế hoạch chi tiết chương trình Thử nghiệm Thành thạo VPT.2.5.18.172, cụ thể như sau:

 1. Tên chương trình: Chỉ tiêu chất lượng phân bón hỗn hợp NPK
 2. Mã chương trình: VPT.2.5.18.172
 3. Nền mẫu: Phân bón hỗn hợp NPK
 4. Chỉ tiêu phân tích:  Hàm lượng Nitơ tổng số, Hàm lượng P2O5 hữu hiệu, Hàm lượng K2O hòa tan, Hàm lượng CaO, Hàm lượng MgO, Hàm lượng SiO2
 5. Phương pháp thử nghiệm: Phòng thí nghiệm tự lựa chọn phương pháp để tiến hành thử nghiệm, nên ưu tiên sử dụng phương pháp thường ngày.
 6. Thời gian:    

  ·         Thời hạn mẫu được gửi đi (dự kiến):                                       23/04/2018

  (Thời gian vận chuyển: 1-2 ngày tùy địa điểm)

  ·       Thời hạn nhận phiếu kết quả (muộn nhất):                                20/05/2018

  ·         Thời hạn ban hành báo cáo sơ bộ (muộn nhất):                       11/06/2018

  ·         Thời hạn ban hành báo cáo kết thúc (muộn nhất):                   25/06/2018

Sau khi nhận được mẫu, đề nghị các đơn vị hoàn thiện “Phiếu thông tin nhận mẫu” và gửi về Vinalab - PT2 qua email hoặc theo đường bưu điện theo địa chỉ:

Phòng Thử nghiệm Thành thạo - Công ty TNHH Đảm  bảo chất lượng Việt Nam (Vinalab-PT2)

Phòng 406 - tầng 4 - tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh

Tương Mai - Hoàng Mai - Hà Nội

ĐT: (84-24) 2213 6935 - Email: ptd@aov.vn

Trân trọng cảm ơn,

Ban Thử nghiệm thành thạo - Vinalab-PT2.

Phiếu thông tin nhận mẫu.

Phiếu kết quả.

Tin tức liên quan