Hướng dẫn điền Đơn đăng ký

Hướng dẫn điền thông tin đơn đăng ký tham dự chương trình thử nghiệm thành thạo của AoV - PT (Ban Thử nghiệm thành thạo Vinalab-PT2)

Khách hàng cần cung cấp đầy đủ các thông tin được yêu cầu trong “Phần I” của đơn đăng ký.

1.    Thông tin đăng ký:

a. Người liên hệ: là người thuộc tổ chức đăng ký tham dự chương trình TNTT của AoV sẽ chịu trách nhiệm liên lạc và trao đổi thông tin với Phòng Thử nghiệm Thành thạo – AoV. AoV sẽ chỉ cung cấp các thông tin liên quan đến chương trình tới đơn vị tham gia TNTT qua người đại diện này.

b. Phòng thử nghiệm/đơn vị chủ quản: là đơn vị đăng ký tham gia chương trình TNTT.

c. Các thông tin của “Người liên hệ” ở mục 1a.

d. Địa chỉ liên lạc: là địa chỉ mà AoV sẽ gửi các thông báo, báo cáo chính thức của chương trình và mẫu thử nghiệm (nếu địa chỉ nhận mẫu khác với địa chỉ này, xin vui lòng điền vào mục 1f.)

e. Năng lực phòng thử nghiệm: khách hàng vui lòng cung cấp các thông tin về năng lực phòng thử nghiệm theo đơn đăng ký. Nếu không có thì bỏ trống.

f.  Trường hợp địa chỉ nhận mẫu thử nghiệm khác với địa chỉ ở mục 1d thì khách hàng điền vào mục này. Nếu địa chỉ nhận mẫu giống với địa chỉ ở mục 1d thì để trống.

 

2. Thông tin thanh toán:

a.  Hình thức thanh toán: Khách hàng chọn hình thức thanh toán phí tham dự (Hiện nay AoV chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản) bằng cách đánh dấu vào lựa chọn. Nếu khách hàng muốn nhận được hóa đơn trước khi thanh toán, đánh dấu vào ô “Yêu cầu xuất hóa đơn trước”.

b.  Thông tin ghi hóa đơn: điền đầy đủ và chính xác thông tin ghi hóa đơn của đơn vị tham gia TNTT để AoV xuất hóa đơn đỏ cho Quý Khách. Trong trường hợp khách hàng không điền, AoV sẽ hiểu là khách hàng không cần xuất hóa đơn.

 

3.    Danh sách các chương trình đăng ký:

Đề nghị đơn vị đăng ký tham gia chương trình điền đầy đủ mục này. 

Trong đó Mã Chương trình, Tên chương trình, Tên chỉ tiêu đăng ký được lấy theo danh sách chương trình TNTT được cung cấp bởi AoV. Phòng thí nghiệm phải cung cấp phương pháp phân tích cho từng chỉ tiêu, các phương pháp này là phương pháp mà PTN sẽ dùng để tiến hành phân tích các chỉ tiêu trong chương trình (Ví dụ: TCVN 4069:2009, AOAC 923.09, tiêu chuẩn nội bộ,…). AoV luôn khuyến khích PTN tham gia thực hiện việc xử lý mẫu và phân tích theo phương pháp mà PTN thường dùng.

  

Mẫu đơn đăng ký tham gia thử nghiệm thành thạo

Rất mong nhận được sự hợp tác của các Phòng thử nghiệm.

 

Tin tức liên quan