0
0
Chất chuẩn

Chất chuẩn được sử dụng để hiệu chuẩn, kiểm định thiết bị, phương tiện đo, đánh giá phương pháp đo hoặc để xác định giá trị về thành phần, tính chất của vật liệu hoặc chất khác.

Hiệu chuẩn thiết bị

AoV đủ năng lực cung và nhiều kinh nghiệm trong việc kiểm tra, hiệu chuẩn, bảo trì sửa chữa các thiết bị phòng thí nghiệm.

Thử nghiệm thành thạo

Tổ chức các chương trình TNTT giúp các PTN tự xem xét, đánh giá năng lực, độ chính xác, độ tin cậy của các kết quả thử nghiệm của Phòng, đồng thời giúp đánh giá kỹ năng và tay nghề của kiểm nghiệm viên..

Giới thiệu về AOV

Công ty TNHH Đảm bảo Chất lượng Việt Nam (AoV) tiền thân là Công ty Cổ phần Công nhận Việt Nam, được thành lập ngày 13 tháng 10 năm 2009.
Công ty TNHH Đảm bảo Chất Lượng Việt Nam (AoV) là công ty hàng đầu trong việc hỗ trợ các phòng thử nghiệm, phòng xét nghiệm… đảm bảo kết quả chất lượng thử nghiệm. Các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp bao gồm: Hiệu chuẩn, bảo trì trang thiết bị; Tổ chức các chương trình thử nghiệm thành thạo, so sánh liên phòng; Cung cấp mẫu chuẩn, chất chuẩn, mẫu kiểm soát (QC); Đào tạo, tư vấn….
 


TRA CỨU KQ HIỆU CHUẨN, NHẬT KÝ THIẾT BỊ

Barcode Qrcode

287
CHẤT
CHUẨN
38
TNTT (PT)
NỀN MẪU
764
TNTT (PT)
CHỈ TIÊU
169
PHÉP
HIỆU CHUẨN

Năng lực AoV

image image
Cung cấp chất chuẩn

ISO 17034:2016 [7002/63]

Hiệu chuẩn thiết bị

ISO/IEC 17025:2017 Calibration [A2LA 3633.02]

Tư vấn đào tạo

đang cập nhật.