Ngày 26/09/2014, EPTIS đã gửi thư chúc mừng và công nhận AoV là điều phối viên quốc gia (National coordinator) của EPTIS tại Việt Nam. Với vai trò mới này, AoV sẽ thay mặt EPTIS thực hiện các công việc liên quan tới Thử...

Liên kết website